Home » Quản lý dự án 4.0 là gì ?

Quản lý dự án 4.0 là gì ?

  • bởi
Minh họa quản lý 4.0

6 kỹ năng cần có cho quản lý dự án 4.0

Aitiim dẫn đầu trong việc power các quản trị viên dự án các kỹ năng sau và nhấn mạnh vào khả năng kết hợp các kỹ năng này.

Các kỹ năng 4.0

Kết lại

Tính phức tạp và không chắc chắn, hai chủ đề chính trong quản lý dự án đóng vai trò quan trọng trong Công nghiệp 4.0.

Hai yếu tố trên hình thành và định nghĩa các đặc trưng cần thiết để nắm được khối lượng công việc và hai khía cạnh này liên hệ mật thiết với độ phức tạp tăng lên của các dự án.

Phong cách của quản lý dự án truyền thống phải thay đổi để thích ứng với Công nghiệp 4.0 và các công nghệ cách mạng.

Có rất nhiều thách thức tới các người quản lý 4.0, đặc biệt là các kỹ năng quản lý và kỹ thuật.

Mặc dù đã có các quản lý viên dự án được chuyên môn tới từng nhân tố của công nghiệp 4.0, chắc chắn rằng các quản lý viên phải cải thiện kỹ năng mềm và kỹ năng cứng để hoàn thành các dự án phức tạp hơn.

Động lực

Tại Aitiim, mọi thành viên đều là những quản lý dự án có kinh nghiệm (chứng nhận PMP, PMI-RMP, Scrum Master).

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo là các kinh nghiệm này còn phù hợp với yêu cầu của các dự án 4.0.

Điều đó là động lực để công ty nghiên cứu để giải mã những bí ẩn của nền công nghiệp 4.0.

Biến đổi trong quản lý dự án 4.0

Việc quản lý dự án trong nền công nghiệp 4.0 đang thay đổi cách hoạt động.

Các dự án thường được quản lý bằng phương thức agile (phát triển nhanh) bởi những thay đổi xảy ra rất nhanh trong môi trường dự án.

Trong môi trường như vậy, việc trao đổi thông tin, tự động và ra quyết định trở thành một xử lý nhanh gọn (quick).

Người quản lý dự án sẽ phải có năng lực xem xét tất cả các khía cạnh phức tạp của tất cả các vấn đề & giải quyết chúng một cách hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *