Sản phẩm nổi bật

Aitiim POS (Point of Sale)

Phần mềm quản lý bán hàng thông minh cho người bán lẻ

Aitiim GEO

Phần mềm quản lý tài sản dựa trên công nghệ bản đồ​
Ảnh minh họa Aitiim chatbot

Aitiim Chatbot

Giải pháp tiết kiệm năng lượng sử dụng mạng hội thoại. Được sử dụng bởi các tập đoàn LVMH

Aitiim Brain Test

Hơn 100 games đánh giá nhận thức được sử dụng tại các phòng khám tư nhân tại khắp châu Âu (Pháp, Đan mạch)

5/5