Thành viên

Lê Anh Hoàng
Phd. Lê Anh Hoàng
Founder & CEO

Hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc điều hành doanh nghiệp công nghệ thông tin. Leader quốc tế trong lĩnh vực AI & thiết kế nhận thức.

le anh linh
Master Lê Anh Linh
CFO

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và xây dựng sản phẩm thương hiệu quốc tế.

nguyen thi ha
Nguyễn Thị Hà
Accountant

Chuyên gia kế toán, nhiều năm công tác tại các công ty thuế hàng đầu VN.

Ảnh cán bộ nam
Lê Đức Bảo
Data scientist

Chuyên gia tài chính và phân tích dữ liệu

Ảnh cán bộ nam
Võ Sỹ Tùng
Sale Manager

Chuyên gia nghiên cứu thị trường và marketing

Ảnh cán bộ nam
TS. Lê Hải Sơn
Cố vấn khoa học

Công tác tại ban R&D trực thuộc tổng FPT

Ảnh cán bộ nam
Nguyễn Công Tú
Marketing Manager

Quản lý marketing thị trường Việt Nam

Linna
Master Na LIN
Chinese Marketing Director

Quản lý marketing thị trường Trung Quốc

Ảnh cán bộ nam
Huỳnh Ngọc Anh
Machine Learning Enginner

Singapore